OPINIE PRAWNE

7. Czy szczepienia przeciwko COVID-19 stosowane w ramach Narodowego Programu Szczepień są eksperymentem medycznym? – POBIERZ

6. Ocena legalności różnicowania praw i obowiązków uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych poddanych obowiązkowi odbycia kwarantanny w przypadku narażenia na zakażenie wirusem SARS-Cov-2 w zależności od tego, czy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 – POBIERZ

5. Ocena legalności różnicowania praw, obowiązków i uprawnień żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy, osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy oraz pracowników Wojska Polskiego, w zależności od tego, czy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 – POBIERZ

4. Czy możliwe jest przeprowadzenie obowiązkowych testów diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 u osób zdrowych, w szczególności pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych? – POBIERZ

3. Ocena legalności różnicowania praw i obowiązków pacjentów oraz ich osób bliskich, w zależności od tego, czy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 – POBIERZ

2. Ocena legalności różnicowania praw i obowiązków pracowników w zależności od tego, czy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 – POBIERZ

1. Ocena legalności różnicowania praw i obowiązków studentów na uczelniach wyższych, w zależności od tego, czy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 – POBIERZ