Druku nr 1846 – Walczymy z segregacją sanitarną !!!

Po wielu miesiącach zapowiedzi w połowie grudnia rozpoczęło się procedowanie druku nr 1846, projektu wprowadzającego segregację i dyskryminację sanitarną, który niesie ogromne zagrożenie wprowadzenia na stałe do każdej dziedziny życia paszportów cowidowych.

Wielu aktywistów od 15 września 2021 r. protestowało podczas każdego posiedzenia Sejmu patrząc na ręce posłom i czekając aż podejmą próbę przepchnięcia segregacji i dyskryminacji. I stało się. Pierwsze czytanie odbyło się dzień po zakończeniu wizytacji przedstawiciela Międzynarodowego Funduszu Walutowego przy ONZ (dał Polsce 5,5 mld dolarów na “walkę z  pandemią), która skończyła się wnioskiem: Władze powinny jednak rozważyć strategię zwiększenia zasięgu  szczepień  w Polsce (…).” Kto płaci, ten wymaga!

Władza obawiając się rozruchów podobnych jak na całym świecie, postanowiła zorganizować wysłuchanie publiczne, które odbędzie się 5 stycznia 2022 od godz. 11:00. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=LISTA_ZGLOSZ&NrKadencji=9&NrDruku=1846

Co powinieneś teraz zrobić jako dobry Człowiek i świadomy Polak?
Możesz pójść do „swojego” posła lub senatora bezwzględnie zaprotestować przeciwko segregacji, jaką chcą nam wprowadzić… ale przede wszystkim powinieneś być tego dnia pod Sejmem !
Musisz aktywnie zaprotestować i wesprzeć tych, którzy walczą o zatrzymanie segregację już od września !!!

Polacy, Patrioci z całej Polski domagający się poszanowania praw podstawowych dla siebie i swoich rodzin wynikających wprost z Konstytucji RP i kodeksów międzynarodowych będą protestować tego dnia pod Sejmem (budynek U przy ul. Wiejskiej, między ul. Matejki a Piękną) od godz. 10:30.

Dołącz do nich !!!
Nie bądź obojętny !!!
Co powiesz swoim dzieciom, wnukom, jak zapytają Cię kiedyś: co zrobiłeś, aby nie dopuścić do tyrani globalistów i dyskryminacji ludzi w Twoim kraju???

Nazwiska i adresy posłów, którzy poprą segregację zostaną umieszczone na stronie www.czarnalistaRP.pl

Jakie zagrożenia niesie druk nr 1846?:

 • Pracodawca może żądać certyfikatu cowidowego od pracownika (w tym testu wykonanego w ciągu 48 godzin!).
 • Pracownikowi, który odmówi okazania go pracodawca może nakazać pracę w innym miejscu, na innym stanowisku.
 • Przedsiębiorca nie podlega lockdownowi, jeśli „działalność gospodarcza jest wykonywana na rzecz osoby posiadającej certyfikat”.
 • Klient ma okazywać na żądanie certyfikat. Jeśli odmawia, traktowany jest jako nieposiadający wymaganego statusu.
 • Przedsiębiorcy zatrudniających wyłącznie osoby z certyfikatem nie będą podlegać ograniczeniom epidemicznym.
 • Powstanie nowa aplikacja mobilna, do której przekazane zostaną zdjęcia z dowodów osobistych do weryfikacji statusu .
 • Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może nałożyć obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19 na jego pracowników. (…) Obowiązek będzie dotyczył wszystkich osób pracujących w podmiocie, a nie tylko wykonujących świadczenia zdrowotne.
 • Koszty przyjęcia projektowanych rozwiązań to 1 miliard złotych w perspektywie roku, związany z zakupem i umożliwieniem wykorzystania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2.
 • Intencją projektodawcy jest umożliwienie pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy.
 • Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektu ustawy środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
 • Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu