I Kongres Środowisk Wolnościowych – Lublin 18-09-2021

Zagrożenia wolności i szanse na przyszłość

Wydarzenie adresowane do wszystkich, którzy nie akceptują obecnej polityki władz (zwłaszcza w sprawie przeciwdziałania Covid-19), a przede wszystkim chcieliby szukać rozwiązań, które pozwolą zahamować negatywne procesy i skutecznie usuwać obecne patologie.

Obrady mają posłużyć wzajemnej integracji, wypracowywaniu projektów pożądanych zmian oraz docieraniu z informacją do szerokich kręgów społeczeństwa.

Główne obszary obrad obeją takie zagadnienia jak: ochrona zdrowia, porządek prawny, przedsiębiorczość, bezpieczeństwo, edukacja, przekaz medialny, budowanie efektywnej reprezentacji politycznej.
Zagadnienia ideowe i kryzys państwa liberalnego
Sytuacja medyczna i ochrona zdrowia
Porządek prawny i etyka informacyjna
Przedsiębiorczość i bezpieczeństwo Polski