Komisja Śledcza ds. pandemii – posiedzenie 1

Komisja Śledcza ds. pandemii została powołana przez Instytut Ordo Medicus celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności obecnej sytuacji związanej z tzw. “pandemią” i służy zebraniu materiałów dowodowych w tym temacie.
Komisja będzie przesłuchiwać lekarzy, naukowców i wszystkich, którzy mogą się przyczynić do wyjaśnienia obecnego kryzysu. Jeśli zebrany materiał dowodowy na to pozwoli, to zostaną postawione zarzuty osobom podejrzanym. Komisja jest niezależna, społeczna i nie powiązana z żadną partią czy ugrupowaniem politycznym.

Komisja śledcza ds. pandemii jest oddolną, niezależną inicjatywą finansowane wyłącznie przez dobrowolne darowizny. Finansowania wymaga zarówno działalność merytoryczna, organizacyjna, jak i techniczna obsługa posiedzeń i strony internetowej. Dlatego prosimy o wsparcie na miarę swoich możliwości. Z góry dziękujemy. https://ordomedicus.org/wspieram/

Zachęcamy do szerokiego rozpowszechniania posiedzeń Komisji.