Konferencja medyczno-prawna „BADANIA MEDYCZNE Z UDZIAŁEM DZIECI – ZAGADNIENIA MEDYCZNE, PRAWNE I ETYCZNE”

W związku z prowadzeniem analizy teoretycznej oraz praktycznej korzyści społecznych badań klinicznych z udziałem dzieci i niemowląt zrzeszenie stowarzyszeń oraz fundacji polskich, zorganizowało konferencję pod tytułem “BADANIA MEDYCZNE Z UDZIAŁEM DZIECI – ZAGADNIENIA MEDYCZNE, PRAWNE I ETYCZNE” – 02-10-2021r.

Konferencja pierwotnie miała odbyć się e Sejmie RP… ale Kancelaria Sejmu w przeddzień wydarzenia odmówiła udostępnienia sali. 🙁