Obudź się Polski Przedsiębiorco – Konferencja “Razem możemy więcej”

1 października 2021 roku w Warszawie odbyła się konferencja integrująca polskich przedsiębiorców. “Pandemia koronawirusa” negatywnie wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstw, by przetrwać kolejne restrykcje potrzebna jest ich ścisła współpraca.

Konferencja odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT na ulicy Czackiego 3/5

Na konferencji głos zabrali m.in. :

  • Chcemy pracować, nie wegetować – dr Dariusz Grabowski, przedsiębiorca, doktor nauk ekonomicznych.
  • Nie dajmy się podzielić – Joanna Kapczyńska, adwokat, Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności; Paweł Nogal, radca prawny, Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności.
  • Wszyscy jesteśmy powiązani – Jacek Czauderna, przedsiębiorca, Lider Ruchu Społecznego PSG, Prezes Zarządu IGGP; Beata Rakszawski, przedsiębiorca, Członek Rady IGGP.
  • Wielu małych dużo może – Witold Solski, Prezes Zarządu ZPP Wielkopolska, Przewodniczący Komisji Krajowej OZZS “wBREw”, Katarzyna Kosakowska, Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej OZZS “wBREw”.
  • Ratujmy życie, zdrowie, wolność i majątek – dr Zbigniew Hałat, specjalista epidemiolog, były Zastępca Ministra Zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych i Główny Inspektor Sanitarny.
  • Suwerenność energetyczna kluczem do przyszłości polskich przedsiębiorców – prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka