List do Kapłanów na Suwalszczyźnie

.

List Otwarty Stowarzyszenia WiP Suwaki do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego na Suwalszczyźnie

Wielebni Kapłani,

My, Członkowie Stowarzyszenia WiP Suwałki i jego sympatycy, kierujemy do Was, naszych Kapłanów list, który jest wynikiem obaw i strachu spowodowanych przez fakt przystąpienia hierarchów kościelnych i kapłanów do agitacji tzw. Narodowego Programu Szczepień.

Jesteśmy zasmuceni, że ludzie stanu duchowego, którzy powinni służyć nam dobrą radą i pokrzepieniem w trudnych dla nas i Kościoła czasach, zaangażowali się w proceder niegodny uczciwego Człowieka, Katolika, Polaka i według nas wątpliwy etycznie. Tym bardziej nie rozumiemy takiego postępowania kleru, szczególnie w kontekście tego, że ewidentnie tzw. „pandemia” i praktyki z nią związane są działaniem politycznym i nie ma żadnych podstaw naukowych do ich kontynuowania. Należy także zaznaczyć, że wszystkie zakazy, nakazy i obowiązki wprowadzane przez rządzących polityków odnośnie tzw. „pandemii” są sprzeczne z obowiązującym prawem i Konstytucją RP. Dopełnieniem tych bezpodstawnych i bezprawnych działań jest kłamliwa covidowa narracja płynącą z mediów głównego nurtu, które są sterowane i finansowane w głównej mierze przez koncerny farmaceutyczne i dotacje rządowe z oficjalnym udokumentowaniem ich przeznaczenia na propagandę związaną z Covid-19.

Niezależni lekarze i naukowcy z całego świata apelują o zaprzestanie kłamliwej narracji związanej z Covid-19 i przedstawiają niepodważalne dowody naukowe, że tzw. „pandemia” jest kolejnym krokiem „elit” światowych do globalnego zniewolenia społeczeństwa i wprowadzania ustroju totalitarnego pod nazwą „Nowy Porządek Świata”.

Polscy niezależni lekarze i naukowcy w wielu formach przekazu wyrażają swoje zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 przy użyciu preparatów inżynierii genetycznej nazywanych „szczepionkami” i zwracają uwagę na to, że nie zostały one właściwie zbadane na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmian ekspresji genów.  Wprowadzane w ogromnym pośpiechu „szczepienia” mają ewidentnie charakter eksperymentu medycznego na wielką skalę, świadczy o tym choćby fakt, że preparaty te, zostały dopuszczone do stosowania tylko w trybie warunkowym a wyniki badań bezpieczeństwa i skuteczności ich dziania mają być dostępne na przełomie 2023/2024 roku. Takie informacje można przeczytać na oficjalnych dokumentach producentów tzw. „szczepionek”. Kolejnym dowodem na wątpliwą jakość i przydatność tzw. „szczepień” na Covid-19 jest fakt, że producenci tych preparatów nie biorą żadnej odpowiedzialności za ich działanie i ewentualne skutki uboczne ich stosowania. Mówiąc wprost „umywają ręce” od odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo.

Czy Wy, Czcigodni Kapłani macie świadomość, że uczestnicząc w promowaniu i zachęcaniu do „szczepień” preparatami, które przed dopuszczeniem ich do użytku nie przeszły rzetelnych badań naukowych potwierdzających ich skuteczność i bezpieczeństwo stosowania, bierzecie na siebie odpowiedzialność moralną za ewentualne powikłania zdrowotne a nawet śmierć ludzi, którzy za Waszą namową zdecydują się na wstrzyknięcie sobie tych preparatów, które są coraz częściej nazywane TRUCIZNĄ?

Nie boimy się tego tak nazwać, bo pojawia się już coraz więcej dowody na to, że celem tzw. „szczepionek” nie jest nasze zdrowie. W sieci Internetu można znaleźć już dziesiątki artykułów i wypowiedzi niezależnych naukowców, którzy udowadniają, że składy tych preparatów są drastyczne inne niż deklarują ich producenci.
Na Miłość Boska zaklinamy Was, nie uczestniczcie w tym haniebnym procederze!

Następnym powodem do tego, aby hierarchowie kościelni i kapłani odcięli się stanowczo od covidowej narracji jest fakt stosowania w składzie niektórych tzw. „szczepionek” ludzkich komórek pochodzących z abortowanych płodów. Mówią o tym lekarze i naukowcy ze Stowarzyszenia „Wolne Wybory” w liście otwartym do kapłanów kościoła rzymskokatolickiego z dnia 11 sierpnia 2021 roku, który dołączmy do naszego listu, jako załącznik. Ci naukowcy i lekarze donoszą także o braku skuteczności tych eksperymentalnych preparatów i ostrzegają przed długoterminowych negatywnych skutkach ich stosowania.

O zagrożeniach, jakie niosą za sobą tzw. „szczepionki” na Covid-19 i bezprawnych działaniach polskiego rządu mówią także lekarze i naukowcy z Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Link do nagrania z konferencji tego gremium dołączamy także w załączniku.

Podobne zdanie mają o „pandemii Covid-19” lekarze i naukowcy zrzeszenie w Instytucie Ordo Medicus. Zapis wideo ich konferencji z 13 sierpnia 2021 także jest do Waszej dyspozycji i link do niego dołączamy także w załączniku.

Wielebni Kapłani jesteśmy głęboko zatroskani i bardzo mocno ubolewamy nad faktem zaangażowania się osób duchownych w niegodny moralnie naszym zdaniem proceder propagandy szczepionkowej i koronawirusowej narracji, która nie ma żadnych podstaw naukowych i na dodatek jest niezgodna z obowiązującym prawem.

Apelujemy do Was, abyście stali w obronie społeczeństwa i razem z nami domagali się od polskiego rządu i władz lokalnych, wykluczenia jakichkolwiek form przymusu „szczepień” na Covid-19. Oddajcie swój jasny głos, aby społeczeństwo miało możliwość dostępu do wiarygodnych informacji o możliwych powikłaniach i niebezpieczeństwach związanych ze „szczepieniami” i aby na temat „szczepień” na Covid-19 i ich korzyści i zagrożeń pozwolono na zorganizowanie rzetelnej debaty publicznej.

Szczególnie prosimy Was abyście wstawili się za dziećmi i młodzieżą, którzy we wrześniu są podstępnie i kłamliwie „edukowani” na temat zalet tzw. „szczepień” przeciw SARS-Cov-2. Materiały, które są udostępnione dzieciom i młodzieży w szkołach nie przedstawiają całej prawdy o tych preparatach inżynierii genetycznej i nic nie wspominają, że skutki ich działania nie są znane i poddanie się zastrzykom może mieć tragiczne skutki dla ich przyszłego zdrowia.

Wielebni Kapłani, My członkowie Stowarzyszenia WiP Suwałki i jego sympatycy wołamy do Was abyście w duchu solidarności z naszą społecznością i w myśl tradycji Polskiego Kościoła stali w obronie naturalnych praw człowieka, jakie dał nam Dobry Bóg i nie wspierali swoją postawą skorumpowanej i zależnej od obcych interesów władzy państwowej.

Jednocześnie prosimy o poinformowanie wiernych Waszych parafii o naszej inicjatywie i możliwości zapoznania się z treścią tego listu, jak i dołączonych do niego załączników. Cała treść będzie dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem www.WiP.Suwalki.pl/List-do-Kaplanow

 

Z wyrazami szacunku

W imieniu członków i sympatyków Stowarzyszenia WiP Suwałki list dostarczony do parafii podpisali członkowie zarządu Stowarzyszenia.

 

 

Załączniki:

  1. List Otwarty Stowarzyszenia „Wolne Wybory” do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego – https://wip.suwalki.pl/dok/do-pobrania/List-Otwarty-Stowarzyszenia-Wolne-Wybory-do-Kap%C5%82anow-Kosciola-Rzymskokatolickiego.pdf 
  2. Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców – https://wip.suwalki.pl/konferencja-polskiego-stowarzyszenia-niezaleznych-lekarzy-i-naukowcow/
  3. Konferencja Lekarzy i Naukowców zrzeszonych w Instytucie Ordo Medicus – https://wip.suwalki.pl/konferencja-prasowa-lekarzy-i-naukowcow-zrzeszonych-w-instytuciwe-ordo-medicus-13-08-2021/

 

 

Sympatyków Stowarzyszenia WiP Suwałki i wszystkich popierających powyższą akcję prosimy o podpisanie listu online.