List Otwarty do Prezydenta Miasta Suwałk i Dyrektora SOKu

Data i miejsce utworzenia listu: Suwałki 07-07-2021 r.

Prawo do składania petycji jest gwarantowane konstytucyjnie, na mocy art. 63 zd. 1 Konstytucji RP. Apele i listy otwarte społeczeństwa, włączając poniższy list otwarty, są petycjami kierowanymi do władz publicznych w interesie publicznym, a zatem ich sygnatariusze korzystają z konstytucyjnej ochrony przewidzianej dla każdego z nich. Prosimy władze RP i adresatów tego listu, o uszanowanie tych konstytucyjnych praw. 

List Otwarty do Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza i Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury Alicji Andrulewicz – 8 pytań związanych z Segregacją Sanitarną na festiwalu „Suwałki Blues Festival 2021”

W związku z decyzją organizatorów tegorocznego festiwalu Suwałki Blues Festiwal, dotyczą wprowadzenia dla uczestników festiwalu tzw. Segregacji Sanitarnej, o której mowa jest w regulaminie wydarzenia w punkcie 7, My, Świadome Społeczeństwo Miasta Suwałk kategorycznie sprzeciwiamy się jakimkolwiek podziałom i segregacji naszej społeczności i traktujemy działania organizatorów festiwalu, jako nadzwyczaj naganne i zasługujące na drastyczne potępienie.

Ta haniebna decyzja organizatorów festiwalu jest oczywiście niezgodna z Konstytucją RP, a biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące Prawo Polskie jak i Unijne w/w działania są z nimi sprzeczne i w naszym mniemaniu noszą znamiona przestępstwa.

Zgromadzenie Parlamentu Rady Europy w rezolucji nr 2361 wezwało wszystkie państwa UE do nie stosowania, jakich kol wiek nakazów, zakazów i dyskryminacji związanej ze sczepieniami przeciwko covid-19. Urząd Ochrony Danych Osobowych także wypowiedziała się w połowie czerwca w temacie żądania np. przez organizatorów wydarzeń masowych, świadectw poświadczających tzw. „zaszczepienie przeciw covid-19” i kategorycznie stwierdził, że organizatorzy imprez nie mają prawa domagać się od gości okazania dowodu na bycie zaszczepionym, a osoby, których dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania.

Nie sposób tu także zauważyć, że wprowadzanie jakiejkolwiek segregacji społecznej na tego typu wydarzeniu, jakim jest festiwal bluesowy jest sprzeczne z ideą tego stylu muzyki – Blues był zawsze Głosem o Wolność!!!

W związku z zaistniała sytuacją, która niesie za sobą ogrom negatywnych skutków społecznych jak i jest nie zgodna obowiązującym prawem, wzywamy Organizatorów Suwałki Blues Festiwal 2012 do odpowiedzi Społeczeństwu Miasta Suwałk i osobom związanym z Naszym Miastem w każdy inny sposób ( pracującym, przebywających tymczasowo itp.) na 8 pytań nurtujących każdego z nas:

  1. Na jakiej podstawie prawnej podjęto decyzję o zastosowaniu ograniczeń i restrykcji ujętych w pkt. 7 regulaminu wydarzenia „Suwalski Blues Festival 2021” skoro ani polskie, ani unijne prawo nie przewiduje takich działań?
  2. Kto (z imienia i nazwiska) podjął decyzję o wprowadzeniu w/w ograniczeń i restrykcji pomimo opinii min. UODO o bezprawnym stosowaniu takich praktyk?
  3. Na jakiej podstawie organizatorzy wydarzenia zbierają i gromadzą wrażliwe dane osobowe od uczestników imprezy i gdzie, jak i przez kogo będą one przetwarzane i kto odpowiada za ich bezpieczeństwo w myśl RODO?
  4. Kto, na jakiej zasadzie i z jakiego upoważnienia będzie uprawniony do zbierania w/w wrażliwych danych osobowych w trakcie trwania imprezy i jakiego typu urządzenia i instrumenty będą do tego stosowane?
  5. W jaki sposób finansowane są działania organizatorów związane z tą nie legalną selekcją i segregacją uczestników imprezy „Suwalski Blues Festival 2021” i jakie są to kwoty pieniędzy z podziałem na poszczególne czynności (zaplanowanie, realizacja, koszty obsługi, urządzeń itp.)?
  6. Na jakiej podstawie wprowadzono na wydarzeniu konieczność zakrywania ust i nosa maseczką ochronną skoro w obecnym okresie wytyczne rządowe nie nakładają takowego obowiązku i kto z imienia i nazwiska podjął taką decyzję?
  7. Dlaczego, na jakiej podstawie i z czyjej decyzji dokonuje się wykluczenia części Suwalskiego Społeczeństwa z imprezy zorganizowanej jakby nie było z pieniędzy społecznych (podatków obywateli)?
  8. I pytanie, które dręczy nas wszystkich: na jakiej podstawie określono liczbę uczestników na ilość 666 osób, kto dokonał (z imienia i nazwiska) takich wyliczeń i ustaleń?

Biorąc pod uwagę to, że liczba 666 jest symboliczna domagamy się precyzyjnej odpowiedzi na ten temat – ”666 Liczba Bestii – pojęcie odnoszące się do jednej z postaci 13 rozdziału Apokalipsy św. Jana – pierwszej z Bestii, popularnie utożsamianej z Szatanem lub Antychrystem.”

 

 

Załączniki:

2. List Otwarty online dostępny pod adresem:
https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_do_prezydenta_miasta_suwak_czesawa_renkiewicza_i_dyrektora_suwalskiego_orodka_kultury_alicji_andrulewicz__8_pyta_zwizanych_z_segregacj_sanitarn_na_festiwalu_suwaki_blues_festiva?u=7266706

2. Podpisy pod Listem Otwartym online dostępne pod adresem:
https://www.petycjeonline.com/signatures/list_otwarty_do_prezydenta_miasta_suwak_czesawa_renkiewicza_i_dyrektora_suwalskiego_orodka_kultury_alicji_andrulewicz__8_pyta_zwizanych_z_segregacj_sanitarn_na_festiwalu_suwaki_blues_festiva/?u=7266706

 

Kontakt do inicjatorów Listu Otwartego:

E-mail: petycja@wolnosc.suwalki.pl

 

Z poważaniem,
Świadoma Społeczność Miasta Suwałki

One thought on “List Otwarty do Prezydenta Miasta Suwałk i Dyrektora SOKu

Dodaj komentarz