Petycja do Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Oddział w Suwałkach

W związku z coraz częstszymi doniesieniami z kręgów rządowych i perswazyjną narracją płynącą z mediów publicznych w temacie segregacji sanitarnej w szkołach i przymiarkach do tzw. „szczepień” na Covid-19 dzieci i młodzieży zdecydowaliśmy się, jako Stowarzyszenie WiP Suwałki okazać swój sprzeciw i zaprotestować przeciwko tym haniebnym zapędom tych, którzy uważają, że im wolno wszystko.
Stanowczo mówimy RĘCE PRECZ OD NASZYCH DZIECI !!!

.
.

P  E  T  Y  C  J  A

Członków i Sympatyków Stowarzyszenia WiP Suwałki,

zatroskanych o sytuację dzieci i młodzieży Suwałk i okolic do Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Oddział w Suwałkach.

 

          P E T Y C J A w sprawie podjęcia w ramach swoich kompetencji przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Oddział w Suwałkach, jako jednostki, której podlegają szkoły z rejonu Suwalszczyzny, czynności uniemożliwiających wprowadzenia w szkołach szczepień na Covid-19 oraz podziału systemu nauki ze względu na fakt zaszczepienia się lub nie zaszczepienia na Covid-19.

…LUDZIE  LUDZIOM  ZGOTOWALI  TEN  LOS…

                     Zofia Nałkowska – „Medaliony”

          Jako rodzice i obywatele, kierowani troską o przyszłość własnych dzieci i przyszłych pokoleń Polaków, chcielibyśmy poznać zdanie Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Oddział w Suwałkach, zarówno w temacie segregacji sanitarnej w szkołach, jak i mogącego zaistnieć w niedalekiej przyszłości obowiązku szczepień dzieci. Zaniepokojeni brakiem społecznego sprzeciwu dla praktyk rodem z II Wojny Światowej, zadajemy pytania mające na celu ustalenie na ile władze szkolne są świadome, jak obecna sytuacja przypomina tą z przed osiemdziesięciu lat. Wtedy Żydów oskarżano o przenoszenie tyfusu, dziś niezaszczepieni rzekomo są odpowiedzialni za wzrost zachorowań na Covid-19, mimo, że udowodniono, iż szczepienie nie zatrzymuje transmisji wirusa a jedynie może złagodzić przebieg choroby. Kiedyś Żydów zamykano w gettach, dziś osoby z pozytywnym wynikiem wątpliwej wiarygodności testu PCR poddawane są przymusowej izolacji. Dzisiejsze paszporty sanitarne przypominają ówczesne opaski z gwiazdą i przepustki.

Wnosimy o podjęcie odpowiednich decyzji zapewniających naszym dzieciom równe traktowanie, wynikające z praw przysługującym obywatelom na mocy Konstytucji PR oraz aktów prawnych jej podległym a także odpowiedzi na nasze żądania i poniższe pytania.

  1. Żądamy, aby Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Oddział w Suwałkach i podległe mu szkoły nie uczestniczyły w działaniach i czynnościach dotyczących szczepień na Covid-19 i segregacji sanitarnej.

Szczepienia powinny być wykonane w przychodniach, gdzie jest zapewniona opieka lekarza pediatry, który zna pacjenta i dysponuje wszelkimi danymi wrażliwymi na temat zdrowia dziecka. Taki lekarz jest kompetentny, aby wydać właściwą decyzję dopuszczającą do szczepienia. Szkoły jak wiadomo są jednostkami edukacyjnymi a nie leczniczymi punktami medycznymi przeznaczonymi do szczepień oraz ewidencji stanu medycznego uczących się w nich dzieci i młodzieży.

  1. Żądamy zaniechania czynności prowadzących do segregacji uczniów w szkołach, na dzieci zaszczepione na Covid-19 z prawem do nauki stacjonarnej i dzieci niezaszczepione z przymusem do nauki zdalnej, co jest zapowiadane w mediach rządowych. My, jako świadomi obywatele Polski, mieszkańcy Suwalszczyzny i rodzice nie widzimy żadnych podstaw prawnych ani logicznych do stosowania takiej segregacji.
  1. Pytamy, czy pracownicy Kuratorium wiedzą, że według stanowiska Polskiego Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców brak jest wystarczających danych o długoterminowych skutkach „szczepienia” preparatami inżynierii genetycznej u ludzi? Powyższe stanowisko PSNLiN dołączamy w załączniku.
  1. Domagamy się udostępnienie stanowiska Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców oraz naszych żądań dyrektorom szkół, oraz udzielenia Stowarzyszeniu WiP Suwałki odpowiedzi, kiedy i w jakiej formie będzie to zrealizowanie.

Wszystkie preparaty nazywane „szczepionkami” na Covid-19 zostały dopuszczone do użycia warunkowo, znajdują się obecnie w trzeciej fazie badań klinicznych i według reguł medycznych nie powinny być stosowane powszechnie na całej populacji, a tym bardziej nie na zdrowych dzieciach! Producenci tzw. „szczepionek” przewidują zakończenie badań klinicznych trzeciej fazy na grudzień 2023 roku.

Z oficjalnych informacji wynika, że groźnymi dla życia i zdrowia powikłaniami po tzw. „szczepiące” na Covid-19 mogą być m.in. zatory, zapalenie mięśnia sercowego, udary mózgu, niedokrwienne stany dysfunkcji wszystkich narządów i części ciała. W związku z tym podawanie tych „szczepionek” naszym dzieciom jest eksperymentem medycznym.

Udział w eksperymencie medycznym wymaga świadomej zgody uczestnika po wnikliwej analizie bilansu ryzyka zdrowotnego. Szkoła nie jest miejscem eksperymentów medycznych!

Informujemy, że w przypadku podjęcia prze Kuratorium decyzji o wprowadzeniu jakichkolwiek sposobów dyskryminacji lub segregacji naszych dzieci lub wywieraniu presji na udział w tzw. „szczepieniach” wkroczymy na drogę sądową.

Jak dotąd sądy polskie uchylają decyzję organów państwowych dotyczące nielegalnie stosowanych ograniczeń oraz segregacji sanitarnej związanej z Covid-19. Traktują je jako niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem, godzące w wolność obywatelską i prawa człowieka.

  1. Zatem czy Kuratorium w Białymstoku – Oddziała w Suwałkach pozwoli by Rząd Polski (Minister Zdrowia) na podstawie tylko własnej decyzji doprowadził do testowania „szczepionek” na Covid-19 na naszych dzieciach? Czy władze szkolne są świadome, że biorą na siebie odpowiedzialność prawną i moralną za tego typu decyzje?

Z oficjalnych statystyk GUS wynika, że dzieci i młodzież nie chorują na Covid-19 a śmiertelność jest bliska ZERU. Zgodnie z polskim prawem nie można wykonywać eksperymentów medycznych na zdrowych dzieciach bez zgody ich opiekunów prawnych (obojga rodziców) lub zgody sądowej. W razie niepowodzenie tych nieprzebadanych wcześniej preparatów inżynierii genetycznej o nieznanych skutkach krótko- i długoterminowych możecie Państwo być bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialni za kalectwo naszych dzieci i ewentualne zgony.

  1. Pytamy więc Kuratorium, kto zagwarantuje, że zupełnie nowe technologie i słabo przebadane preparaty inżynierii genetycznej zwane „szczepionkami”, przed którymi ostrzega PSNLiN nie dołączą do niechlubnej listy medykamentów, które zrujnowały zdrowie ludzi, spowodowały zgony? Pytanie to jest nadzwyczaj zasadne, gdyż jak wiemy, firmy farmaceutyczne, które je produkują, nie biorą żadnej odpowiedzialności za skutki uboczne i nie tworzą funduszu odszkodowawczego.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Oddział w Suwałkach, jako urząd ma prawo i obowiązek nie realizować wytycznych odgórnych, niezgodnych z obowiązującym prawem, Konstytucją RP i aktualną wiedzą medyczną.

Od Waszych decyzji i podjętych działań zależeć będzie to, jak zachowają się dyrektorzy podległych Wam szkół oraz nauczyciele i wychowawcy naszych dzieci i młodzieży.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej poruszone aspekty i tematy prosimy Kuratorium o udzielenie klarownych i precyzyjnych odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, oraz sprecyzowanie Waszego stanowiska w temacie planowanych przez władze rządowe szczepień dzieci i młodzieży w szkołach, ewentualnej segregacji sanitarnej, której się zasadnie obawiamy.

Prosimy abyście przed podjęciem Waszych decyzji i stanowisk zapoznali się z załącznikami, które  poniżej dołączamy.  Materiały te są kluczowe do zrozumienia naszych obaw i intencji tejże petycji.

 

Z wyrazami szacunku
Członkowie Stowarzyszenia WiP Suwałki

 

Załączniki:

  1. List Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców – https://wip.suwalki.pl/dok/List-PSNLiN-do-dyrektorow-pedagogow-rodzicow.pdf 
  2. Zapis wideo – Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców – https://rumble.com/vigcpb-inauguracyjna-konferencja-polskiego-stowarzyszenia-niezalenych-lekarzy-i-na.html
  3. Zapis wideo – Konferencja prasowa lekarzy i naukowców zrzeszonych w Instytucie Ordo Medicus – https://wip.suwalki.pl/konferencja-prasowa-lekarzy-i-naukowcow-zrzeszonych-w-instytuciwe-ordo-medicus-13-08-2021/

 

WAŻNE !!!
Pod listem dostarczonym do Kuratorium podpisy swoje złożyli członkowie Stowarzyszenia WiP Suwałki, wszytskich sympatyków prosimy o poparcie naszej akcji poprzez podpis online.